25 procents vårrabatt på utvald ull för både inne- och uteliv