Vi kan dessvärre inte längre garantera leverans innan jul.
Vi kan dessvärre inte längre garantera leverans innan jul.

Vår filosofi om en ren produktion

Vår filosofi om en ren produktion
Vår filosofi om en ren produktion

 

Vi tar vårt ansvar på allvarMånga företag betecknar sig idag som rena och miljövänliga. Att säga att man är det är förstås enkelt – att faktiskt vara det är svårare. För oss som underklädesproducent betyder det att vi genom hela värdekedjan eftersträvar en så ren och miljövänlig produktion som möjligt. Så är det inte alltid inom vår bransch:

 

 • Bomull täcker fem procent av jordens uppodlade yta, men den besprutas med närmare 25 procent av världens samlade förbrukning av insektsmedel.
 • På vissa ställen tar man på ett smärtsamt sätt, utan bedövning, bort en hudflik på fåret för att förhindra förekomsten av fluglarver.
 • Kemikalier förorenar grundvatten och vattendrag.
 • Vissa färgämnen misstänks vara cancerframkallande.
 • Ett tyskt miljöinstitut identifierade mer än 400 olika kemikalier i en enda svart BH.
 • Och i Asien har vi dessutom bekymmersamma arbetsförhållanden som är fjärran från det vi känner igen.

Vi vill inte delta i denna form av textilproduktion. DILLING har därför valt en helt annan väg:

 

 • MATERIALENS URSPRUNG
  Vi använder alltid ekologiska garner, så långt det är möjligt. Den absoluta merparten av våra ull- och bomullsunderkläder är således tillverkad i ekologiska råmaterial. Om vissa material inte går att få som ekologiska – till exempel extremt fin och mjuk ull – lägger DILLING ändå stor vikt vid en sund och miljömässigt hållbar utgångspunkt.

  Våra ekologiska produkter känner du alltid igen på det gröna ”EKO”-märket i högra hörnan på produktbilderna. Dessa produkter består antingen av 100% ekologisk ull, 100% ekologisk bomull eller 95% ekologisk bomull och 5% elastan. Strumporna består av 80% ekologisk ull/bomull, 17% polyamid och 3% elastan.

  Vår filosofi om en ren produktion
   
 • DJURVÄLFÄRD
  För oss på DILLING är det viktigt att fåren som levererar vår ull har det bra. All vår ekologiska merinoull är därför GOTS-certifierad och kommer från Patagonien i Argentina. Nedan kan du läsa mer om de specifika förhållandena.

  Plats och föda
  I Argentina är det långt mellan gårdarna. Fåren går därför på enorma öppna områden med naturlig vegetation och vatten pumpas upp till dem med hjälp av vind- eller solenergi.

  Avvänjning
  När lammen är cirka 100 dagar gamla skiljs de från sin mor. Vid denna tidpunkt kan de klara sig själva och behöver inte längre få mjölk. Avvänjning är en helt naturlig process och i naturen går får och lamm var för sig när modern inte längre producerar mjölk. På gårdarna placeras lammen dock i speciella fållor, där de utfordras de första dagarna för att säkerställa att de inte blir stressade av den nya situationen.

  Svanskupering
  I Argentina är svanskupering praxis. Under regnperioden när marken hela tiden är blöt samlas jord och avföring till en knut runt svansen. När denna massa torkar hindrar den blodcirkulationen, vilket kan leda till allvarliga infektioner hos fåret. För att undvika detta klipper man av svansen när fåren är små. Det görs med en speciell maskin som minskar smärtan och där såret förseglas direkt så att det inte blöder.

  Mulesing
  Ullproduktionen har uppmärksammats i media i samband med mulesing. Mulesing är i korthet ett ingrepp där ett hudveck vid fårets tarmöppning skärs av. Detta ingrepp sker ofta utan bedövning och orsakar därför stor smärta för fåret. Mulesing är vanligast i Australien och utförs för att förebygga angrepp från flugor, dvs. för att förhindra att flugor lägger ägg i fårets hudveck vid tarmöppningen, som sedan kläcks och blir larver och som kan innebära stora besvär och infektioner hos fåret.

  Detta är dock inget problem i Argentina eftersom denna typ av flugor inte finns här. Mulesing-metoden används därför inte här överhuvudtaget.

  Kastrering
  På gårdarna är det nödvändigt att kastrera bagglammen och det finns tre anledningar till det. För det första bidrar det till att skapa ordning på gården. Baggarna gör miljön mer aggressiv, de slåss och hoppar ofta över stängslen. Om man har många baggar på en gård kan det skapa oro.

  För det andra kan det uppstå problem om en bagge hoppat över stängslet och in på en mark med tackor. Det kan nämligen innebära att lamm föds på olämpliga tider på året, t.ex. när det är mycket kallt eller torrt. Då kan det vara svårt för lammen att klara sig och en del av dem kommer att dö. För att säkerställa djurens välfärd är det därför viktigt att lammen föds på våren, när det är ett behagligt klimat och när fåren har gott om foder så att de kan producera tillräckligt med mjölk.

  I varje flock är det därför bara omkring 5 procent baggar och de går avskilt i speciella fållor. På så sätt kan man även välja ut de bästa avelshannarna så att man kan få den bästa ullen och minska risken för hälsoproblem.

  Kastreringen sker genom att man fäster en tättsittande gummiring på testiklarna, som stoppar blodtillförseln till området. Fördelen med denna metod är att området snabbt tappar känseln och det är därför den minst smärtsamma metoden. Dessutom undviker man öppna sår som kan utsättas för flugangrepp och infektioner.

  Klippning
  För att vi ska få fina ullkläder ska fåren klippas. Men man snaggar inte fåren i Argentina. De behåller en del av sin ull – dels för att undvika att trimmern skadar dem, dels för att se till att fåren inte fryser.

  Slakt
  En naturlig och viktig del av landskapet i Argentina är köttproduktion. Gårdarna slaktar själva för eget bruk men största delen av djuren skickas till professionella slakterier. I båda fallen fokuserar man på att det går rätt till och att djuren inte lider. På gården skiljs djuren från de andra före slakt och dödas med en kniv. På slakterierna skjuter man djuren.
   
 • FÖRSÖRJNINGSKEDJAN
  Det kan verka självklart, men det handlar om ett medvetet val: Vi uppträder på ett anständigt sätt gentemot våra leverantörer och partners. Vi respekterar dem och deras tjänster, och i betalar dem i tid. Vi meddelar omedelbart om vi är nöjda eller om vi vill att något ska förbättras. Vi är dessutom mycket intresserade av en långvarig relation. Bara på det sättet kan vi gemensamt uppnå och vidmakthålla den höga kvalitetsstandarden.
   
 • VÅRT PRODUKTIONSLED
  Ekologiska garner är en utmärkt sak. Men i våra ögon är det som sker i de efterföljande produktionsleden minst lika viktigt. Ett av de områden där DILLING skiljer sig från andra underklädesproducenter är färgning av textilier – det är också våra färdigheter inom detta led som har gjort det möjligt för oss att leva upp till Svanenmärkets hårda kriterier. Det finns otaliga tillgängliga färgämnen för textiler på marknaden, men för vår produktion har vi noga valt ut färgämnen som är fria från skadliga kemikalier och som är godkända av Svanenmärket. Detta utesluter enskilda färgnyanser, men vi kan ändå erbjuda en bred kollektion i sköna färger, utan att sker på bekostnad av miljöns och våra kunders hälsa.

  Underkläder består dessutom ofta av tråd, knappar, resår m.m. Här kan det vara en utmaning att hitta rätt partners, som lever upp till våra kvalitetsstandarder och som samtidigt är så miljövänliga som möjligt. Vi lägger stor vikt vid deras certifieringar och vi gör våra val med omsorg.
   
 • PRODUKTIONSSTÄLLENA
  Ur vår synvinkel är en ren och miljövänlig produktion också liktydigt med att alla medarbetare får en rimlig lön och att de kan utföra sitt arbete under ordnade förhållanden. Vi producerar enbart våra ekologiska underkläder i Europa: I Danmark, där vi har vårt eget miljöcertifierade färgeri, samt i Tyskland och Litauen. Här har vi ett nära samarbete med vår tillskärare och vår syateljé, och vi säkerställer på så sätt att våra kvalitets- och säkerhetsstandarder efterlevs. Samtidigt gläder det oss att vi på så sätt kan stötta en industri i Europa, som annars är på tillbakagång på grund av den billigare tillverkningen i Asien.
   
 • MILJÖSKYDDET
  DILLING har stort fokus på hållbarhet och miljövänlig produktion. Merparten av våra underkläder är som redan nämnts ekologiska och de bearbetas i enlighet med Svanenmärkets krav på ren färgning. Vad gäller ull, innebär detta att vår ekologiska ull t.ex. inte genomgått den klorbehandling (”superwash") som konventionell ull genomgår. Superwash används för att förbättra ullens tvättegenskaper och för att säkerställa att ullen inte krymper. Dessvärre släpps en del klor (AOX) ut med spillvattnet vid den här typen av behandling, och det har en negativ betydelse för miljön. Förutom våra ekologiska sortiment, erbjuder vi även konventionella produkter – bl.a. produkter i exklusiv merinoull som har genomgått denna superwashbehandling. Det gör vi för att det helt enkelt inte har varit möjligt att anskaffa dessa eftertraktade material i en ekologisk variant av tillfredsställande kvalitet. Vi arbetar dock hela tiden med att vidareutveckla våra produkter, så att vi kan erbjuda våra kunder miljövänliga underkläder av högsta kvalitet.

  I stort sett hela vårt sortiment av underkläder, ekologiska såväl som konventionella, bearbetas på vårt danska färgeri utan användning av skadliga kemikalier eller färgämnen. Vi vill på så sätt säkerställa att produktionen blir så ren som någonsin möjligt. Oberoende tester fastslår att mängden tungmetaller i vårt spillvatten ligger under gränsvärdet för dricksvatten. Våra spillvattenstester ger detaljerad information om vår filosofi om en ren textilproduktion.
   
 • CERTIFIKATEN
  DILLING eftersträvar största möjliga transparens. Därför är våra produkter certifierade med marknadens ledande miljöcertifieringar – och bland annat Svanenmärkta.