CertifieringarHos DILLING använder vi certifieringar för att hitta leverantörer som lever upp till våra höga krav för hållbar produktion. Vi använder också certifieringar för att visa dig att vi själva lever upp till de här kraven. Det är inte bara snack.

Svanenmärket
Våra ekologiska produkter är certifierade med Svanenmärket. Svanenmärket ställer höga krav på miljövänlighet i produktionen. I synnerhet för färgeridelen gäller stränga krav – till exempel är det förbjudet att använda tungmetaller. Svanenmärket ställer också krav på goda arbetsförhållanden för medarbetarna i produktionen. Det är viktigt att poängtera att Svanenmärket är en miljömärkning och inte någon ekologimärkning. I fråga om ekologi är kravet bara att materialet ska innehålla minst 10 procent ekologiskt råmaterial (vilket vi tycker är för lite).

Du kan hitta vårt certifikat från Svanenmärket här.

GOTS
Våra ekologiska garn i merinoull och bomull är GOTS-certifierade. GOTS är den ultimata ekologimärkningen som ställer krav på hela produktionen. En produkt ska innehålla minst 95 procent ekologiska råmaterial för att leva upp till standardkraven. Fokus ligger också på miljövänlighet i produktionen samt krav på medarbetarnas arbetsvillkor. Dessutom ställs det för ekologiska jordbruk krav på djurvälfärd. Vi vill gärna uppmärksamma dig på att de slutliga produkterna från DILLING inte är GOTS-certifierade – det är bara garnet som är GOTS-certifierat. Se mer under ämnet ”EKO” nedan.

Du kan hitta certifikaten för garnet här:

GOTS-certifikat för ekologisk merinoull.
GOTS-certifikat för ekologisk bomull.

Oekotex 100
För att producera underkläder behöver man också tillbehör som tråd, resår, knappar med mera. Här kan det vara en utmaning att hitta rätt partner som motsvarar våra kvalitetsstandarder och samtidigt är så miljövänlig som möjligt. Vi lägger stor vikt vid deras certifieringar och väljer med omsorg. Som ett minimikrav ska våra tillbehör vara certifierade med Oekotex 100. Denna standard visar att inga skadliga kemikalier används i produkten. Däremot ställs inga krav på hur produkten är framställd.

EKO
Det lilla gröna EKO-märket är vårt eget påhitt. Det visar dig vilka produkter som både är ekologiska och certifierade med Svanenmärket. Våra ekologiska garner är GOTS-certifierade, men slutprodukterna som du får är certifierade med Svanenmärket. Vi har valt att vår produktion ska vara certifierad med Svanenmärket framför GOTS eftersom Svanenmärket har lite hårdare krav på färgeridelen än vad GOTS har.

Du kan se en guide till de nämnda miljömärkningarna i vårt blogginlägg En karta över miljömärkningsdjungeln.


LÄS MER OM HÅLLBARHET