DjurvälfärdHos DILLING satsar vi på bra arbetsförhållanden för alla i vår produktion – inte minst för fåren som levererar den fina merinoullen. All vår merinoull är därför ekologisk och kommer från Patagonien i Argentina.

Bilden du ser är tagen av vår direktör, Morten Dilling, när han var på besök hos de ekologiska lantbrukarna. Certifieringar är fantastiska, men det är fint att få se saker med egna ögon också. Om du vill se mer från hans resa kan du läsa om den på bloggen: Följ med Dilling till Patagonien i Argentina.

Men det var djurvälfärd vi skulle prata om. Här nedan har vi samlat svar på de frågor som oftast ställs i fråga om fårens villkor.

Plats och föda
I Argentina är det långt mellan gårdarna. Fåren går därför på enorma öppna områden med naturlig vegetation och vatten pumpas upp till dem med hjälp av vind- eller solenergi.

Avvänjning
När lammen är cirka 100 dagar gamla skiljs de från sin mor. Vid denna tidpunkt kan de klara sig själva och behöver inte längre få mjölk. Avvänjning är en helt naturlig process och i naturen går får och lamm var för sig när modern inte längre producerar mjölk. På gårdarna placeras lammen dock i speciella fållor, där de utfordras de första dagarna för att säkerställa att de inte blir stressade av den nya situationen.

Svanskupering
I Argentina är svanskupering praxis. Under regnperioden när marken hela tiden är blöt samlas jord och avföring till en knut runt svansen. När denna massa torkar hindrar den blodcirkulationen, vilket kan leda till allvarliga infektioner hos fåret. För att undvika detta klipper man av svansen när fåren är små. Det görs med en speciell maskin som minskar smärtan och där såret förseglas direkt så att det inte blöder.

Mulesing
Ullproduktionen har uppmärksammats i media i samband med mulesing. Mulesing är i korthet ett ingrepp där ett hudveck vid fårets tarmöppning skärs av. Detta ingrepp sker ofta utan bedövning och orsakar därför stor smärta för fåret. Mulesing är vanligast i Australien och utförs för att förebygga angrepp från flugor, dvs. för att förhindra att flugor lägger ägg i fårets hudveck vid tarmöppningen, som sedan kläcks och blir larver och som kan innebära stora besvär och infektioner hos fåret.

Detta är dock inget problem i Argentina eftersom denna typ av flugor inte finns här. Mulesing-metoden används därför inte här överhuvudtaget.
Kastrering
På gårdarna är det nödvändigt att kastrera bagglammen och det finns tre anledningar till det. För det första bidrar det till att skapa ordning på gården. Baggarna gör miljön mer aggressiv, de slåss och hoppar ofta över stängslen. Om man har många baggar på en gård kan det skapa oro.

För det andra kan det uppstå problem om en bagge hoppat över stängslet och in på en mark med tackor. Det kan nämligen innebära att lamm föds på olämpliga tider på året, t.ex. när det är mycket kallt eller torrt. Då kan det vara svårt för lammen att klara sig och en del av dem kommer att dö. För att säkerställa djurens välfärd är det därför viktigt att lammen föds på våren, när det är ett behagligt klimat och när fåren har gott om foder så att de kan producera tillräckligt med mjölk.

I varje flock är det därför bara omkring 5 procent baggar och de går avskilt i speciella fållor. På så sätt kan man även välja ut de bästa avelshannarna så att man kan få den bästa ullen och minska risken för hälsoproblem.

Kastreringen sker genom att man fäster en tättsittande gummiring på testiklarna, som stoppar blodtillförseln till området. Fördelen med denna metod är att området snabbt tappar känseln och det är därför den minst smärtsamma metoden. Dessutom undviker man öppna sår som kan utsättas för flugangrepp och infektioner.

Klippning
För att vi ska få fina ullkläder ska fåren klippas. Men man snaggar inte fåren i Argentina. De behåller en del av sin ull – dels för att undvika att trimmern skadar dem, dels för att se till att fåren inte fryser. Fåren klipps en gång om året. Om man inte klipper dem lider de av sommarvärmen och av övervikt.

Slakt
När fåren blir omkring 4–6 år börjar de att tappa sina tänder, vilket påverkar deras välbefinnande eftersom de får svårt att beta och hitta föda åt sig själva. En naturlig och viktig del av landskapet i Argentina är köttproduktion. Gårdarna slaktar själva för eget bruk men största delen av djuren skickas till professionella slakterier. I båda fallen fokuserar man på att det går rätt till och att djuren inte lider. På gården skiljs djuren från de andra före slakt och dödas med en kniv. På slakterierna skjuter man djuren. Hos vår leverantör i Argentina behåller de fåren tills de är 6 år gamla, varefter de antingen skickas till slakteriet eller säljs till lokala bönder med frodiga gräsmarker som de kan leva av i ett eller två år till.

Vill du veta mer? Ta en titt på vår argentinska leverantör Fuhrmann.


LÄS MER OM HÅLLBARHET