Policies för personuppgifter

I det följande redogör vi för hur Anky Production A/S (DILLING) använder de personuppgifter som du lämnar kvar eller ger oss när du besöker vår hemsida samt använder de olika tjänsterna på hemsidan.
 

Insamling av personlig information


Du får alltid veta att vi kommer att samla in information om dig. De personuppgifter vi samlar in kan till exempel omfatta ditt namn, din e-postadress, din privatadress och liknande identifieringsinformation.
 

Användning av personinformation


Personinformation samlas in och används i förbindelse med:

Orderhantering i vår webbshop:

-    Utskick av orderbekräftelse
-    Utskick av vara
-    Reklamationer
-    Returnering
 

Genomförande av betalning i förbindelse med order i vår webbshop:

-    Betalningsinformation i förbindelse med verifiering och genomförande av betalning
-    Returnering
-    Informationen skickas krypterad och i enlighet med branschstandarder
 

Profil eller användarkonto:

-    Administration av profil eller användarkonto


Nyhetsbrev:


-    Utskick av nyhetsbrev


Marknadsföring, inbjudningar till events m.m.

-    Marknadsföring av våra produkter
-    Speciella erbjudanden
-    Inbjudningar, information m.m. till events, förrea, m.m.


Vi vill påpeka att ovannämnda användning endast sker om du dessförinnan uttryckligen gett ditt samtycke – detta under förutsättning att lagen tillåter att vi kontakter dig utan att du först ger ditt samtycke till detta.

Upplysningarna om dig raderas när vi inte längre har behov av att kunna behandla dem för något eller några av ovannämnda syften. Informationen kan behandlas och sparas längre i anonymiserat skick.

Vi ger inte vidare någon information om dig till tredje man.
 

Cookies


Vi använder cookies på vår hemsida. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår Cookiepolicy, som du hittar här!
 

Säkerhet


Vi har implementerat säkerhetsåtgärder för att säkerställa att våra interna procedurer lever upp till våra höga säkerhetspolicies. Vi eftersträvar att så väl som möjligt skydda kvaliteten och integriteten vad gäller den information vi har om dig. Vi sparar och transmitterar kundinformation på krypterat sätt. Alla transaktioner sker genom DIBS, vilket betyder att vi inte har någon insikt alls i din kreditkortsinformation.
 

Tillgång till dina personuppgifter m.m.


Du har rätt att få insyn i den information som vi har om dig, dock med vissa lagstadgade undantag. Du har dessutom rätt att göra invändningar mot insamlingen och mot den vidare behandlingen av dina personuppgifter. Du har dessutom också rätt att ändra dina personuppgifter om du har behov av det.
 

Länkar till andra webbplatser m.m.


Vår hemsida kan innehålla länkar till andra webbplatser eller till integrerade webbplatser. Vi är inte ansvariga för innehållet i andra bolags webbplatser eller deras rutiner i förbindelse med insamling av personuppgifter. När du besöker andra webbplatser uppmanar vi dig att läsa innehavarnas policies med avseende på skydd av personuppgifter samt andra relevanta policies.


Ändring av information eller avregistrering från tjänster, m.m.


Om du vill att vi ska uppdatera, ändra eller radera personuppgifter som vi har registrerat om dig, eller om du inte vill ha fler meddelanden från oss, eller om du har frågor om ovannämnda riktlinjer, kan du kontakta oss via kundservice@dilling.se eller på telefon 046 – 560 03 00.