Friheten kom med jobbet – inte tvärtom

Vita
Vita


Friheten kom med jobbet – inte tvärtomDen kvinnliga ledningen på syateljén i Litauen har styrt verksamheten från ryska förhållanden till öppenhet och mod.

Det skulle vara enkelt att skriva ett porträtt om Vita och Skirma som uteslutande fokuserade på det faktum att de är kvinnliga chefer i ett stort litauiskt företag, något som fortfarande är ovanligt. Men de har svårt att känna igen sig i den beskrivningen.
 
“Vi vet att man i stora delar av västvärlden pratar mycket om vikten av kvinnor i ledningspositioner. Och det ÄR viktigt. Men vi har alltid först och främst sett oss själva som ledare, och så råkar vi vara kvinnor,“ berättar Skirma. Till vardags är hon driftchef på syateljén Avadan i Litauen där 270 medarbetare skär till och syr upp Dillings modeller.
 

Vita


Skirma startade som sömmerska på Avadan 1995 och har sedan dess arbetat sig upp till chefspositionen. Hon har alltid haft ett nära samarbete med direktören Vita, som själv började på Avadan 1992. Om man pressar dem lite och beskriver dem som superkvinnor i en litauisk industri som är starkt präglad av manliga chefer så kan de ändå se några skillnader.

“Vi arbetar mycket med öppenhet och tillit mellan ledning och medarbetare. Alla ska våga göra fel, berätta om det och lära av det.

Vi har båda vuxit upp när vårt land stod under ryskt herravälde. På den tiden var vi alltid rädda. Rädda för den lokala ledningen, rädda för den regionala ledningen, rädda för myndigheterna. Och de var alltid män. Nu är vi inte längre rädda. Så på det viset gör det så klart skillnad att vi är kvinnor och att vi är modiga.“


Under alla år som Avadan har producerat underkläder har Vita och Skirma haft hand om produktionen åt danskägda Dilling. Ett möte med en nordisk kultur som har präglat dem båda.

“Det är naturligtvis helt avgörande att Litauen blev självständigt 1990 och senare medlem i EU, så att vårt land öppnades. Men för mig personligen lärde jag mig snabbt mycket av att arbeta med Morten Dilling och hans far Villy. Den danska och nordiska inställningen till ledning, tillit, öppenhet och samarbete blev frihet för mig. Friheten kom med jobbet, inte tvärtom,“ som Vita beskriver det.


Vita