En karta över miljömärkningsdjungeln

Ett märke är ett märke. Inte sant? Vet du vad de olika märkena står för? Om de säger något om miljö, ekologi eller hälsa? Om inte, så titta här.
 

En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln

(Strumporna består av minst 80% ekologisk ull/bomull och är färgade efter GOTS standard).

 

Det finns en mängd märken inom textilindustrin och för många av oss är det svårt att genomskåda vilka märken som säger vad. Hos DILLING har vi därför skapat en översikt över fyra av de vanligaste märkena på marknaden och jämfört dem med vårt eget ”EKO”-märke. För att göra det hela så överskådligt som möjligt, har vi valt att fokusera på tre områden som vi anser vara av största vikt vid produktionen av ekologiska underkläder i ull och bomull.


Ekologi


När det gäller ekologi är DILLING:s ”EKO” och GOTS överlägsna de andra märkena. Här har du en garanti för att den absoluta merparten av råmaterialen är ekologiska. När det gäller bomullsunderkläder kan Blomman också tas med i räkningen, men det märket har inga krav när det gäller ullunderkläder på detta område.


Tankeväckande!


Med avseende på färgningsprocessen ligger DILLING:s ”EKO” samt Svanen och GOTS nära varandra. Samtliga förbjuder användningen av de skadliga färgämnena i produktionen, vilket är bra för både hälsan och miljön!

Blomman och Öko-Tex förbjuder inte användning av skadliga färgämnen. Blomman har dock begränsat användningen av dem i produktionen och satt upp gränsvärden för vad slutprodukten får innehålla. Öko-Tex 100 fokuserar enbart på slutprodukten, och man har gränsvärden för vad den får innehålla. Det betyder att man i princip kan använda vilka kemikalier man vill, så länge textilierna är tillräckligt rengjorda innan de når slutfasen. Man kan dock argumentera för att det gränsvärde som gäller för slutprodukten även indirekt sätter gränser för användningen av färgämnen i produktionen.

När det gäller tungmetaller, så är användningen ofta relaterad till färgning av ull. Det kan vara svårt – och i vissa fall omöjligt – att få fram den rätta färgnyansen utan användning av tungmetaller. Detta är förmodligen också anledningen till att Blomman tillåter tungmetaller vid färgning av ull och till att GOTS har valt att lätta på kraven när det gäller färgerna blått, grönt och turkos. Om du helt och hållet vill undvika tungmetaller (eller i varje fall hålla dem på en nivå som motsvarar dricksvattnet), är det
DILLING:s ”EKO”-märkta produkter du ska välja.
 

Arbetsförhållanden

När det gäller arbetsförhållanden ställer DILLING:s “EKO”, Svanen och GOTS liknande krav: lagstiftningen ska följas och grundläggande rättigheter respekteras. T.ex. är det inte tillåtet att använda tvångs- eller barnarbete, diskriminering är bannlyst och personalens organisationsfrihet ska respekteras. Blomman ställer samma krav, men bara på den sista delen av produktionen (CMT: Cut, Make Trim).

Översikten är baserad på kriterier från de olika märkena – Om du vill veta mer om de övriga kraven, så läs mer i kriteriedokumenten för varje enskilt märke: Svanen, Blomman & Öko-Tex 100.
 

En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln
En karta över miljömärkningsdjungeln