För lite fokus på livskvalitet

För DILLING är det ett självklart val att stödja välgörenhet för astma och allergier, eftersom vi i över 20 år har arbetat med att göra våra kläder fria från kemikalier för att skydda känslig hud. Därför betyder det mycket för oss att stödja organisationer som jobbar med detta, så som Astma- och Allergiförbundet. Vi har även fått höra från läkaren och professorn Howraman Meteran att stöd som detta verkligen kan göra skillnad. I denna artikel syftar han på Danmark och arbetet i den danska organisationen Asthma-Allergy Denmark.


Intervju med Howraman Meteran


För lite fokus på livskvalitet


Det finns aldrig tillräckligt med pengar för att bekämpa och forska om danska folksjukdomar. Och ingen påstår att deras sjukdomar är viktigare än andra. Men det är svårt att komma undan att vissa patientgrupper får mer uppmärksamhet och resurser än andra.

- Ibland önskar jag i mitt stilla sinne att astma och allergier var så att säga lika populärt som cancer. Men det är lättare att förhålla sig till liv och död, som med cancer till exempel. För även om cirka 1 miljon danskar lider av någon form av mycket svår allergi, tar man fortfarande mycket allvarligare på cancer eller typ 2-diabetes än astma och allergier, säger Howraman Meteran som är läkare och forskare på lungmedicinska avdelningen vid Herlev Gentofte Hospital.

Han betonar att inga patientgrupper har större rättigheter än andra. Faktum är bara att behandlingen av astma och allergier har det kämpigt nu för tiden. Det finns inte längre specialister på allergologi, det finns inte tillräckligt med forskning och i slutändan drabbar det allergi- och astmapatienterna som ofta måste leva med mycket långa väntetider för behandling.

- Det är helt enkelt för lite fokus på det här området. En sak är själva behandlingen. Något annat, som är minst lika viktigt, är bristen på livskvalitet. Astma och allergier uppkommer i alla åldrar, och många lever med sjukdomen resten av livet. De kan inte opereras för ett bättre liv och komma vidare, säger Howraman Meteran.

Enligt Howraman Meteran har Astma-Allergi Danmark på många platser tagit över ansvaret från den offentliga hälso- och sjukvården när det gäller att tillhandahålla information, undersökningar och hjälp till sina medlemmar.

- De åtar sig en viktig uppgift med att sprida kunskap och rådgivning till patienter som behöver råd här och nu och som inte kan vänta 9–12 månader för att komma till en specialist.

DÄRFÖR RÄKNAS VARJE KRONA TILL ASTMA-ALLERGI DANMARK.

- Mer fokus på behandlingen av astma och allergier kan i slutändan innebära mer prestige när det gäller att hantera sjukdomarna och öka intresset för läkare och sjuksköterskor att specialisera sig inom området. Allt detta gynnar de många människor som kämpar med allergi och astma varje dag, säger Howraman Meteran.