Tillsammans sätter vi återigen fokus på astma och allergi

Tillsammans sätter vi återigen fokus på astma och allergi


Trogen våra traditioner skänker DILLING även i år 20 procent av omsättningen från Black Friday till välgörenhet. För andra året i rad stöder vi Astma- och Allergiförbundet som arbetar för att alla med astma eller allergi ska få ett tryggare och friskare liv.

Allergiska sjukdomar är några av de vanligaste kroniska sjukdomarna och över hela världen påverkas miljoner människor dagligen. I Sverige lever 3–10 % av den vuxna befolkningen med atopiskt eksem och ca 20 % av barnen lider också av denna sjukdom. Dessutom lider ca 10 % av de vuxna och 9 % av barnen av astma.

Även om allergiska sjukdomar sällan är livsfarliga kan de orsaka olika typer av irritation som kan påverka livskvaliteten negativt.

Arbetet med astma och allergi har alltid varit viktigt för oss då våra kunder bär våra produkter tätt inpå huden.

Inom företaget har vi också upplevt allergi på nära håll då vår färgmästare, Birthe Jensen, på 80-talet utvecklade en allergi mot formaldehyd. Sedan dess har vi arbetat passionerat med att utveckla processer för en hållbar produktion. Det innebär att du som kund alltid får en produkt som är färgad utan användning av tungmetaller, torkad uteslutande med luft och de kliande småhåren i ullkläderna är avlägsnade med hjälp av en miljöneutral enzymbehandling.

Trots att många lider av astma, allergier eller andra relaterade sjukdomar och att dessa kan medföra många besvär, ägnas ämnet otroligt lite uppmärksamhet. Här vill vi, tillsammans med er kunder, göra skillnad.

När du lägger en order i vår webbutik fredag den 27 november 2020 skänker vi 20 procent av dagens omsättning till Astma- och Allergiförbundet. Du får, som alltid, hållbara produkter av hög kvalitet och är samtidigt med och stöder en god sak genom att skänka pengar till Astma- och Allergiförbundet och deras arbete för en bättre vardag för dem med astma och allergi.

Vi har frågat marknadschefen, Helena Färnsten, hur förra årets donation från DILLING användes och hur organisationen har tänkt använda det här årets Black Friday-donation.


Tillsammans sätter vi återigen fokus på astma och allergi


Hur gör ert arbete skillnad för medlemmarna i er organisation?

I Sverige finns drygt 3 miljoner människor med astma, allergi, eksem eller annan överkänslighet. Vi har deras bästa för ögonen och arbetar målmedvetet för att öka hela samhällets engagemang i astma- och allergifrågor. Det gör vi genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och finansiera forskning. Målet för vårt arbete är att fler ska få ett friskare liv och att samhället ska vara tillgängligt för människor med allergisjukdomar.


Vad användes föregående års donation från DILLING till?

Vi valde att placera föregående års donation i Barnallergifonden som stödjer barn med svår astma eller allergisjukdom. Fonden delar ut bidrag två gånger per år och här kan föräldrar göra en ansökan för att t ex kunna genomföra en resa, en aktivitet eller sätta ”guldkant” på en vardagssituation som kräver anpassning för ett barn med allergisjukdom.


Inom vilka områden i er organisation kan Dillings donation göra skillnad?

Mycket av det arbete som Astma- och Allergiförbundet bedriver är långsiktigt där resultatet i form av exempelvis förändringar i vården eller regler som gör samhället mer tillgängligt kan dröja i många år. Vi är därför glada att med hjälp av donationer mer direkt och konkret kunna göra skillnad i familjers vardag genom Barnallergifonden. Ansökningar kan gälla bidrag till att åka på ett allergi-anpassat läger under sommarlovet, att kunna genomföra en resa för att få en paus när pollensäsongen är som värst hemma eller att köpa en luftrenare till barnens sovrum.


Mer om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundets främsta uppdrag är att påverka hela samhället så att det fungerar väl för människor med allergisjukdomar. Det innebär att vi opinionsbildar för förändringar som leder till ökad tillgänglighet till olika miljöer för människor med allergier och överkänslighet.

Läs mer på deras hemsida: astmaoallergiforbundet.se.