Vi använder hållbara påsar för dina försändelser


På DILLING försöker vi tänka hållbart i alla beslut, stora som små, och därför har vi också valt att skicka ut dina varor i komposterbara och hållbara påsar.


Vi använder hållbara påsar för dina försändelser

Majspåsen

Påsen är baserad på bioplasttypen PLA som än så länge är den mest utbredda, komposterbara bioplasttypen. Bioplasten är majsbaserad – en pesticidfritt odlad, GMO-fri, oätbar majs med högt innehåll av stärkelse. Även limmet som försluter påsen, infärgningen och den tryckta texten på påsen omfattas av certifieringen, även om färg och lim tyvärr ännu inte är 100 procent biobaserade. Men allt som allt är det en till 99 procent biobaserad påse.

Vad är komposterbara produkter?

Som vanlig konsument kan det vara svårt att veta vilka plastprodukter som är komposterbara, eftersom många strör gröna ord runt sig utan att det egentligen betyder att produkterna kan brytas ned i och av naturen utan att förorena den med skadliga kemikalier eller mikroplast. Även om det står ”nedbrytbar”, ”biodegradable”, ”oxodegradable” eller ”biobaserad” på soppåsarna eller engångsbesticken, så är det inte säkert att de är komposterbara och kan ingå i det naturliga kretsloppet.

Att våra påsar är komposterbara betyder att när de på återvinningsplatsen komposteras med till exempel matavfall, kan de återgå till naturen som kompost – utan att tillföra skadliga kemikalier och annat som inte hör dit.

Om du ska vara hela säker på att den bioplast du köper är komposterbar, ska produkten vara godkänd för och leva upp till en av följande standarder: EN 13432/EN 14995, ISO 18606/ISO 17088 eller ASTM 6400/ASTM 6868. Om du ska vara säker på att den märkning som finns på förpackningen lever upp till en av standarderna måste du kolla upp det på deras webbplats eller fråga organisationen bakom märkningen. Men du kan vara säker på att om en av de nedanstående märkningarna finns på det du köper, så är det din garanti för att det är komposterbart.


Vi använder hållbara påsar för dina försändelser
Vi använder hållbara påsar för dina försändelser
Vi använder hållbara påsar för dina försändelser

 

 
Vi använder hållbara påsar för dina försändelser
 


De tre översta certifieringarna utfärdas av den belgiska certifieringsorganisation TÜV och den nedersta i blått av DIN CERTCO. De här två organisationerna (TÜV och DIN CERTCO) är de två organisationer i Europa som utfärdar märkningar och certifieringar som bygger på ovan nämnda standarder.

Vår påse är utformad för att kunna brytas ned på återvinningsstationen tillsammans med till exempel matrester och därmed återgå till naturen som kompost, som sedan hamnar i trädgårdar eller i marken. Tyvärr är det fortfarande inte så vanligt med industriell kompostering, att göra biogas av matavfall eller sortera för återbruk på återvinningscentraler, och därmed är det inte heller möjligt att påsen kan komma tillbaka till naturen som kompost och bidra med något positivt – så tills vidare får vi nöja oss med neutralt.

Källa: https://www.maistic.com/
Källa: https://www.maistic.com/