Djurvälfärd

Glada får ger finare ull. Det är en win-win, helt enkelt.

På DILLING vill vi att alla som är involverade i produktionen ska ha goda arbetsförhållanden – inte minst fåren som bidrar med den enastående merinoullen till våra produkter. För oss innebär detta att vi sätter höga standarder för hur djuren sköts och hur deras välbefinnande säkerställs.

En leverantör med sunda värderingar

Vi samarbetar endast med pålitliga partners som delar vår passion för ull och vår respekt för djur. All vår merinoull är ekologisk och kommer från Patagonien i Argentina, exklusivt levererad av vår fasta partner Fuhrmann.

Fuhrmann ansvarar för 23 gårdar i Argentina, som främst är familjeägda, med mer än 170 000 får som strövar omkring och betar på stora områden med naturlig vegetation. DILLING har valt Fuhrmann som en permanent affärspartner och leverantör eftersom våra företag har många likheter. Vi brinner båda djupt för det vi gör och vi stöder helhjärtat djurens välbefinnande och en miljövänlig produktion.

Vill du veta mer? Besök vår argentinska leverantörs webbplats här.


De fem friheterna för får

I Patagonien går fåren fritt och ostört omkring på stora naturområden med naturlig växtlighet. Vatten pumpas dessutom ut till dem med hjälp av vind- eller solenergi. För att fåren ska få tillräckligt med utrymme är antalet får begränsat. För att inte störa deras naturliga levnadssätt får de också vandra omkring utan onödiga mänskliga ingripanden.

Fårens välbefinnande är vår högsta prioritet. De tas om hand och föds upp i enlighet med de fem friheter som definieras av Världsorganisationen för djurhälsa (World Organisation for Animal Health), en organisation med 181 medlemsländer som syftar till att förbättra djurens välfärd och hälsa i hela världen:

Merinoullen från Fuhrmann är dessutom certifierad enligt den internationellt erkända RWS-standarden (Responsible Wool Standard), en oberoende och frivillig standard som syftar till att garantera fårens välfärd, med respekt för deras fem friheter och för den mark de lever på.

Vanliga frågor – om fåren

Här nedan har vi samlat svar på några av de vanligaste frågorna om fårens välbefinnande.

När avvänjs lammen?

När lammen är cirka 100 dagar gamla skiljs de från tackorna. Vid denna tidpunkt kan de klara sig själva och behöver inte längre få mjölk. Avvänjning är en helt naturlig process och i naturen går får och lamm var för sig när tackan inte längre producerar mjölk. På gårdarna placeras lammen dock i speciella fållor, där de utfordras de första dagarna för att säkerställa att de inte blir stressade av den nya situationen.

Används svanskupering?

I Argentina är svanskupering praxis. Under regnperioden när marken hela tiden är blöt samlas jord och avföring till en knut runt svansen. När denna massa torkar hindrar den blodcirkulationen, vilket kan leda till allvarliga infektioner hos fåret. För att undvika detta klipper man av svansen när fåren är små. Det görs med en speciell maskin som minskar smärtan och där såret förseglas direkt så att det inte blöder.

Används mulesing-metoden?

Ullproduktionen har uppmärksammats i media i samband med mulesing. Mulesing är i korthet ett ingrepp där ett hudveck vid fårets tarmöppning skärs av. Detta ingrepp sker ofta utan bedövning och orsakar därför stor smärta för fåret. Mulesing är vanligast i Australien och utförs för att förebygga angrepp från flugor, alltså. för att förhindra att flugor lägger ägg i fårets hudveck vid tarmöppningen, som sedan kläcks och blir larver och som kan innebära stora besvär och infektioner hos fåret.

Lyckligtvis är det här inget problem i Argentina eftersom den speciella flugan inte finns där, och mulesing förekommer inte i den här delen av världen.

Kort sagt: Vi använder endast ull från får som inte utsatts för mulesing.

Hur får fåren mat?

I Argentina är det långt mellan gårdarna. Fåren går därför på enorma öppna områden med naturlig vegetation och vatten pumpas upp till dem med hjälp av vind- eller solenergi.

Används fårbad eller ”sheep dipping” på gårdarna?

Sheep dipping är en metod som innebär att fåren får passera genom ett vattenbad med en blandning av kemikalier som ska förebygga fårskabb och parasiter som fästingar, löss och spyflugor. Fåren måste kortvarigt sänkas ner i vattnet för att se till att preparatet appliceras på hela djurets hud – från topp till tå. Syftet är att förbättra fårens välbefinnande genom att eliminera fästingar och löss som annars skulle orsaka djuret stort obehag. Om det görs på rätt sätt anses metoden inte vara stressande för djuren.

Sheep dipping är vanligt i till exempel Uruguay, Chile, Storbritannien, Europa och Nya Zeeland. Parasiter och fårskabb är mycket sällsynt i Patagonien, och ännu mer sällsynt i de områden där fåren som producerar vår ull lever. Därför förekommer inga fårbad på någon av Fuhrmanns gårdar.

Görs klippningen på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt?

En gång om året klipps fåren av professionella fårklippare. Det tar bara några minuter och det görs med omsorg och respekt för djuret. Om fåren inte klipps lider de av ullens vikt och sommarvärmen. Men man snaggar inte fåren i Argentina. De behåller en del av sin ull – dels för att undvika att trimmern skadar dem, dels för att se till att fåren inte fryser.

Vad händer med fåren när de blir äldre?

I vissa regioner i Patagonien består den dominerande vegetationen av buskar och segt gräs, kompletterat med säsongsbetonat friskt gräs som växer efter regn. Denna speciella diet innebär att fårens tänder slits snabbare än hos får som hålls i fångenskap. När fåren är fyra till sex år gamla börjar de förlora sina tänder, vilket gör det svårt för dem att beta och livnära sig själva. Därför kan det bli nödvändigt att flytta fåren till områden med mildare klimat och rikligare betesmöjligheter, där de vanligtvis kan leva ytterligare tre år. Vår leverantör i Argentina håller fåren tills de är sex år gamla. Beroende på deras hälsa säljs de sedan antingen till lokala jordbrukare med frodiga betesmarker där de kan leva några år till - eller så skickas de till slakteriet.

Köttproduktion är en naturlig del av jordbruket i Argentina. Gårdar slaktar för egen konsumtion, men de flesta djur skickas till professionella slakterier. Oavsett var fåren slaktas ligger fokus på att se till att de inte lider. På gårdarna separeras fåren från de andra före slakt och dödas med en kniv; vid slakterierna dödas de med en kula.

Kastrerar ni baggarna?

På gårdarna är det nödvändigt att kastrera bagglammen och det finns tre anledningar till det. För det första bidrar det till att skapa ordning på gården. Baggarna gör miljön mer aggressiv, de slåss och hoppar ofta över stängslen. Om man har många baggar på en gård kan det skapa oro.

För det andra kan det uppstå problem om en bagge hoppat över stängslet och in på en mark med tackor. Det kan nämligen innebära att lamm föds på olämpliga tider på året, till exempel när det är mycket kallt eller torrt. Då kan det vara svårt för lammen att klara sig och en del av dem kommer att dö. För att säkerställa djurens välfärd är det därför viktigt att lammen föds på våren, när det är ett behagligt klimat och när tackorna har gott om foder så att de kan producera tillräckligt med mjölk.

I varje hjord är det därför bara omkring 5 procent baggar och de går avskilt i speciella fållor. På så sätt kan man även välja ut de bästa avelsdjuren så att man kan få den bästa ullen och minska risken för hälsoproblem.

Kastreringen sker genom att man fäster en tättsittande gummiring på testiklarna, som stoppar blodtillförseln till området. Fördelen med denna metod är att området snabbt tappar känseln och det är därför den minst smärtsamma metoden. Dessutom undviker man öppna sår som kan utsättas för flugangrepp och infektioner.

Hur behandlar man ullen när fåren klipps?

Efter att fåren har klippts tvättas ullen. Tvättprocessen sker i en kontinuerlig linje och börjar med att ullen öppnas fysiskt med en trumkarda. Tvättprocessen utförs med en automatisk ullsköljmaskin som med mycket mjuka rörelser driver ullen framåt genom sju stationer. Vid de första stationerna tvättas ullen med varmt vatten och biologiskt nedbrytbar tvål. I slutet av varje station finns en press som pressar ullen och separerar fett och smuts. Vid de övriga stationerna sköljs ullen med rent, varmt vatten. Slutligen går ullen in i en torktumlare som minskar fukten och gör ullen redo att kardas.

Under processen extraheras fettet från ullen genom centrifugering och omvandlas sedan till lanolin. Fuhrmann är det enda företaget i världen som säljer ekologiskt lanolin. Vattnet från tvätten behandlas i en intern anläggning som separerar kemikalierna från vattnet, som sedan leds till dammar där det avdunstar naturligt. Patagonien har ett halvtorrt klimat med endast 250 mm nederbörd per år, vilket gör avdunstningen mycket effektiv. Vattnet från sköljbassängerna behandlas också så att det kan återanvändas för att vattna träd eller för brukets trädgård.

10 % rabatt på din första beställning

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev. Samtidigt får du nyheter och inspiration direkt i din inkorg.

Acceptera marknadsföringscookies för att prenumerera på vårt nyhetsbrev

Ändra dina preferenser

DILLING är ett danskt familjeföretag med en lång tradition av att tillverka ekologiska ullprodukter som håller dig varm. I dag tillverkar vi kläder för hela familjen i ekologisk merinoull och bomull med den fjärde generationen, Morten Dilling, vid rodret. Våra ekologiska underkläder och underställ säljs till förmånliga priser eftersom du köper direkt från tillverkaren.

I vår webbutik hittar du mjuka, ventilerande och allergivänliga kläder i naturmaterial som tillverkas utan skadliga kemikalier och under goda arbetsförhållanden inom Europas gränser.

De flesta av våra produkter är certifierade med Svanen och skonsamt färgade på DILLINGs eget färgeri i Danmark.

Du hittar DILLINGs produkter i följande länder: dk.dilling.comdilling.de, uk.dilling.comdilling.nldilling.fidilling.frno.dilling.com.